HAKKIMIZDA

2005 YILININ OCAK AYINDA KURULAN BBS DANIŞMANLIK, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin önde gelen banka ve finans kurumlarına, BDDK’nın (Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik) hükümleri kapsamında uluslararası çapta destek hizmeti sunarak finansal piyasalarda önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu kapsamda bankalar ve finans kurumları tarafından kullandırılmakta olunan bireysel, ticari ve konut kredilerinin teminatını oluşturmak üzere, Türkiye genelindeki tüm Tapu Müdürlükleri, Ticaret Memurlukları, Gemi Sicil Müdürlüğü, Hava Aracı Sicil Müdürlüğü, Belediyeler ve tüm diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde, yurt dışında ise  bu müdürlüklerin yerine geçen kurum ve kuruluşlarda, teminata ilişkin ipotek ve rehin belgelerinin hazırlanması ve/veya tesis edilmesi, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tam ve sınırlı ayni hakların tesisi, tesis edilmiş hakların kaldırılması, gayrimenkul tescili, Banka ve Finans Kurumları adına kayıtlı gayrimenkullerin 3. şahıslara devri/satışı, gayrimenkul tahliyesi, gayrimenkul araştırması, takyidat belgesi alınması, raporlama, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili olarak ilgili sicillerinde yapılabilecek her tür iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konularında  hizmet  vermektedir.

BBS Danışmanlık, menkul ve gayrimenkul işlemleri konusundaki uzmanlığını, yalnızca banka ve finans kurumlarına değil, aynı zamanda tüm bireysel ve kurumsal müşterilere de sunmaktadır.

BBS DANIŞMANLIK, Türkiye çapında oluşturduğu sözleşmeli avukat ağ ı ve geliştirdiği iş süreci ile Bankacılık ve Finans sektörünün önde gelen çözüm ortağıdır. BBS DANIŞMANLIK, Türkiye’nin 81 ilinde, 975 Tapu Müdürlüğünde, alanında uzman 1000’i aşkın kadrolu ve sözleşmeli avukatı ve teknik kadrosu ile güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermektedir.

BBS DANIŞMANLIK, bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmekte olup; Teknoloji Danışmanları öncülüğünde kendi yazıp geliştirdiği, hızlı, güvenli, pratik, izlenebilen ve raporlarla sorgulama imkanı sunan yazılım programları kullanmaktadır.

BBS DANIŞMANLIK tarafından geliştirilen, gizlilik ve bilgi güvenliğini en üst seviyede sağlayan Web ve Mobil yazılımlarının DDos sızma testleri bağımsız denetim firmaları tarafından yapılmaktadır.

BBS DANIŞMANLIK tarafından sunulan tüm hizmetler doğabilecek rizikolara karşı Mesleki sorumluluk ve Emniyeti suistimal sigortalarıile güvence kapsamına alınmıştır.

BBS DANIŞMANLIK bağımsız denetim fimaları ve hizmet verilen Banka ve Finans  Kurumlarının denetçileri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ŞİRKET KÜNYESİ

ŞİRKET ÜNVANI: BBS DANIŞMANLIK Gayrimenkul ve Eğitim A.Ş.

ADRES & TELEFON: Hürriyet Mah. Yurt Sok. Moda İş Merkezi No:36 K:5 D:7 Çağlayan / Kağıthane / İSTANBUL

E-POSTA: info@bbsdanismanlik.com

KEP ADRESİ: bbsdanismanlik@hs01.kep.tr

TİCARET SİCİL NO : 776313-0

VERGİ DAİRESİ: KAĞITHANE

VERGİ NO: : 1600653787

MERSİS NO: : 0160065378700014

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRES:  25939-93821-26412

KURULUŞ TARİHİ: 06.05.2011

SERMAYESİ: 1.500.000 TL

ORTAKLARI: Tek Pay Sahibi Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi Ahmet Şafak Kuş’tur.

FAALİYET KONUSU / ALANI:  Gayrimenkul alım, satım, kiralama, tescil tahliye,ipotek tesis ve ipotek fek işlemleri ile eğitim ve eğitim destekleyici faaliyetler

Yurtiçinde ve yurtdışında gerek kendi nam ve hesabına ve gerekse anlaşmalı olarak başkaları adına veya başkalarıyla birlikte veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, gayrimenkul konulu veya gayrimenkule dayalı yatırım projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek, bunun için, alım-satım kiralama, işletim ve pazarlama hizmeti yapmak, bu amaçla bu tür hizmetlerin tarafları ve ilgilileri arasındaki ticari ve mali ilişkilere yönelik pratik uyguluma ve güvence sistemleri geliştirmek ve uygulamak, satış yerleri ve pazarlama kanalları kurmak, gayrimenkul işletmeleri ve finans kuruluşları veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşları için inceleme, araştırma ve analiz raporları hazırlamak, gayrimenkul satışı ve/veya kredilendirme işlerinde çeşitli güvence sistemlerini geliştirmek, bu bağlamda gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni hak tesisi ile ipotek iş ve işlemlerini yapmak, takip etmek denetlemek gayrimenkul iş ve işletmelerine yönelik promosyon, reklam, piyasa araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek.-Kamu veya özel sektördeki gerçek veya tüzel kişilere şirketlere ve diğer kuruluşlara, ticari, sinai, vergi, sigortacılık, bankacılık, finans konularında bilgi sağlamak,(Hukuk Müşavirliği Hariç) müşavirlik ve danışmanlık yapmak.-Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan veya kurulacak şirketlere, kuruluşlara veya şahıslara sertifikalı veya sertifikasız olarak her türlü eğitim hizmetleri ile yönetim, yönetim geliştirme, kişisel gelişim, finans, dış ticaret, pazarlama, insan kaynakları organizasyonu, araştırma ve geliştirme konularında eğitim ve (Hukuk Müşavirliği hariç) danışmanlık hizmetleri vermek, eleman temin etmek, elemanları yetiştirmek, elemanların kariyer ve performans değerlendirilmelerini yapmak, yetişmiş ve kalifiye insan gücünün en verimli şekilde kullanılması amacı ile eğitim, danışmanlık hizmeti vermek ve bu amaçlar doğrultusunda seminer, kurs, panel ve gereksinim duyulan her türlü organizasyonları düzenlemek ve 01.03.2023 tarihli genel kurul tadilinde yazılı olan diğer işler.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bizimle ile doğrudan telefonla ulaşın veya iletişim formu ile mesaj gönderin.

Birinci Sınıf Danışmanılık mı arıyorsunuz?