Yeterlilik ve Sertifikalarımız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 standardına uygunlukla uluslararası kabul görmüş denetim kalitesi.
BBS Danışmanlık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da öngördüğü birer güven kurumu olan Bankalara ve Finans Kurumlarına sunmakta olduğu hizmetlerde finansal verilerin, fikri mülkiyetlerin ve hassas müşteri bilgilerininin korunması amacıyla ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Sertifikasına sahiptir. BBS Danışmanlık tarafından geliştirilen Web ve Mobil yazılımların DDos Sızma ve Penetrasyon testleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardına uygunlukla uluslararası kabul görmüş kalite yönetim sistemi.
BBS Danışmanlık, sunmakta olduğu hizmetlerde bir kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eden ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasına sahiptir.

Bağımsız Denetim Sistemi

Uluslararası standartlarda hizmet veren bağımsız denetleme sistemi.
BBS Danışmanlık, sektördeki güvenilirliğini ve kalitesini uluslararası standartlarda hizmet veren denetleme firmalarıyla olan iş birliğiyle kanıtlamıştır. Müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini sürekli olarak doğrulamak adına, uluslararası kabul görmüş denetleme firmalarıyla çözüm ortaklığı kurmaktadır.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

BBS Danışmanlık, verdiği hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla düzenli olarak sorumluluk sigortaları yaptırmaktadır.
- Mali Mesuliyet Sigortası - Emniyeti Suistimal Sigortası - Taşınan Kıymetli Evrak Sigortası.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ve Kanuni Yükümlülükler
Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca taşınmaz malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen ve bu kişinin temsilcisi dahil gayrimenkul alım satımı yapabilme iznini olduğunu gösteren belgedir. BBS Danışmanlık, sunmakta olduğu hizmetler için Taşınmaz Ticareti Belgesi’ne sahiptir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bizimle ile doğrudan telefonla ulaşın veya iletişim formu ile mesaj gönderin.

Tecübeli bir hukuk bürosu mu arıyorsunuz?