Diğer İşlemler

size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız

Diğer İşlemler

  • Yabancı Sermayeli Şirketlerin gayrimenkul  edinimleri ile ilgili gerekli izinlerin alınması
  • İpoteğin Terkin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
  • Satış, ipotek fekki, kira şerhi gibi diğer tapu iş ve  işlemleri
  • İşletmelerin, hakların, menkul malların ve  taşıtların rehni
  • Gayrimenkullerin Ayni Sermaye olarak şirketlere  tescili
  • Finansal Kiralama (Leasing)  konusu gayrimenkullerin alım, devir, tescil işlemleri 
  • Tapu Müdürlüğünde yapılacak unvan tashihi işlemleri
  • Gayrimenkullerin  hukuki durumunun araştırılması ve  belgelendirilmesi(Takyidat araştırması) 
  • Marka, Patent Rehni