İpotek Tesisi ve Tescili

size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız

İPOTEK TESİSİ VE TESCİLİ

Banka/Kurum tarafından kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Tapu Müdürlüklerinde gayrimenkul üzerine ipotek tesis işlemleri gerçekleştirilmektedir. Banka/Kurum tarafından talep edilen doğrultuda hazırlanan evrakların kontrolü, ilk uygunluğu ve/veya evrakların (resmi senedin) bizzat tarafımızca hazırlanması ile süreç başlamaktadır. Avukat görevlendirilmesi akabinde Tapu Müdürlüğünde işlem tesis edilmekte, son onay sonrası belgeler Bankaya iletilmektedir.

  • İpotek resmi senetlerinin hazırlanması
  • İpotek tesisi
  • Ticari kredilerin ipotek işlemlerinin dönemsel  olarak incelenmesi
  • Resmi Senet taslağı ve ilgili belgelerin  incelenmesi ve ön uygunluk onayının verilmesi
  • Resmi Senet ve İpotek Belgesinin kontrolünün  yapılması ve son uygunluk onayının verilmesi
  • Tüm işlem bilgi ve belgelerinin eş zamanlı olarak  ulaştırılması