ABOUT US

Founded in January 2005, BBS Consultancy has been playing a significant role in the financial markets by providing international support services to Turkey's leading banking and financial institutions, under the regulations of BDDK (Regulation on Banks' Receiving Ancillary Services).

In this context, we provide services for the preparation and/or establishment of mortgage and pledge documents related to the collateral of individual, commercial, and housing loans used by banks and financial institutions. This is done we operate across all Land Registry Offices, Commercial Offices, Ship Registry Offices, Aircraft Registry Offices, Municipalities, and all other institutions in Turkey, and abroad in their respective counterparts. We also handle the establishment and removal of full and limited in rem rights on movable and immovable properties, property registration, transfer/sale of properties registered in the name of Banks and Financial Institutions to third parties, property eviction, property research, obtaining restriction documents, and reporting. We perform all kinds of transactions and operations that can be done in the relevant registries concerning movable and immovable properties.

BBS Consultancy not only offers its expertise in transactions related to movable and immovable properties to banks and financial institutions but also to all individual and corporate customers

BBS CONSULTANCY,is a leading solution partner in the Banking and F inance sector across Turkey with its contracted lawyer network and developed business process. BBS CONSULTANCY provides reliable and customer satisfaction-oriented services in 81 provinces of Turkey, in 975 Land Registry Offices, with over 1000 expert staff and contracted lawyers and technical staff. ile güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermektedir.

BBS CONSULTANCY closely follows developments in the IT sector and uses software programs developed under the guidance of Technology Consultants that are fast, secure, practical, trackable, and offer query possibilities with reports.

BBS CONSULTANCY has developed Web and Mobile applications that provide the highest level of privacy and information security, and their DDos penetration tests

BBS CONSULTANCY covers all services provided with Professional Liability and Fraud Insurance against potential risks.

BBS CONSULTANCY is regularly audited by independent audit firms and the auditors of the Banks and Financial Institutions to which services are provided.

COMPANY INFORMATION

COMPANY NAME: BBS DANIŞMANLIK Gayrimenkul ve Eğitim A.Ş.

ADDRESS & PHONE: Hürriyet Mah. Yurt Sok. Moda Business Center No:36 Floor:5 Suite:7 Çağlayan / Kağıthane / ISTANBUL

E-MAIL: info@bbsdanismanlik.com

KEP ADDRESS: bbsdanismanlik@hs01.kep.tr

TRADE REGISTRY NO: 776313-0

TAX OFFICE: KAĞITHANE

TAX OFFICE: : 1600653787

MERSİS NO: : 0160065378700014

ELECTRONIC NOTIFICATION ADDRESS:  25939-93821-26412

ESTABLISHMENT DATE: 06.05.2011

CAPITAL: 1.500.000 TL

PARTNERS: The company is a single-shareholder corporation. This shareholder is Ahmet Şafak Kuş.

SCOPE / FIELD OF ACTIVITY:  Real estate purchase, sale, leasing, eviction, mortgage establishment, and mortgage cancellation transactions, as well as educational and educational support activities.

Yurtiçinde ve yurtdışında gerek kendi nam ve hesabına ve gerekse anlaşmalı olarak başkaları adına veya başkalarıyla birlikte veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, gayrimenkul konulu veya gayrimenkule dayalı yatırım projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek, bunun için, alım-satım kiralama, işletim ve pazarlama hizmeti yapmak, bu amaçla bu tür hizmetlerin tarafları ve ilgilileri arasındaki ticari ve mali ilişkilere yönelik pratik uyguluma ve güvence sistemleri geliştirmek ve uygulamak, satış yerleri ve pazarlama kanalları kurmak, gayrimenkul işletmeleri ve finans kuruluşları veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşları için inceleme, araştırma ve analiz raporları hazırlamak, gayrimenkul satışı ve/veya kredilendirme işlerinde çeşitli güvence sistemlerini geliştirmek, bu bağlamda gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni hak tesisi ile ipotek iş ve işlemlerini yapmak, takip etmek denetlemek gayrimenkul iş ve işletmelerine yönelik promosyon, reklam, piyasa araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek.-Kamu veya özel sektördeki gerçek veya tüzel kişilere şirketlere ve diğer kuruluşlara, ticari, sinai, vergi, sigortacılık, bankacılık, finans konularında bilgi sağlamak,(Hukuk Müşavirliği Hariç) müşavirlik ve danışmanlık yapmak.-Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan veya kurulacak şirketlere, kuruluşlara veya şahıslara sertifikalı veya sertifikasız olarak her türlü eğitim hizmetleri ile yönetim, yönetim geliştirme, kişisel gelişim, finans, dış ticaret, pazarlama, insan kaynakları organizasyonu, araştırma ve geliştirme konularında eğitim ve (Hukuk Müşavirliği hariç) danışmanlık hizmetleri vermek, eleman temin etmek, elemanları yetiştirmek, elemanların kariyer ve performans değerlendirilmelerini yapmak, yetişmiş ve kalifiye insan gücünün en verimli şekilde kullanılması amacı ile eğitim, danışmanlık hizmeti vermek ve bu amaçlar doğrultusunda seminer, kurs, panel ve gereksinim duyulan her türlü organizasyonları düzenlemek ve 01.03.2023 tarihli genel kurul tadilinde yazılı olan diğer işler.

How can we help you?

Contact us directly by phone or send a message via the contact form.

Are You Looking for First Class Consultancy?